จองนัดหมายเฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทางเท่านั้น ทำบัตรประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องจองนัดหมาย
วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ วันที่เปิดให้นัดหมาย
20 มกราคม 2561
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
21 มกราคม 2561
Pearl City HI วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782
View Map
-
3 กุมภาพันธ์ 2561
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 2 ม.ค. 2561
4 กุมภาพันธ์ 2561
Waddell AZ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave., Waddell, AZ 85355
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 2 ม.ค. 2561
17 กุมภาพันธ์ 2561
Fairfield CA วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533
View Map
18 กุมภาพันธ์ 2561
Fairfield CA วัดไชยมงคล 1613 Fairfield Ave., Fairfield, CA 94533
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 17 ม.ค. 2561
3 มีนาคม 2561
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 3 ก.พ. 2561
4 มีนาคม 2561
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Las Vegas NV วัดศรีเจริญธรรม 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 3 ก.พ. 2561
17 มีนาคม 2561
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 20 ก.พ. 2561
18 มีนาคม 2561
จองเวลานัดหมายออนไลน์
Layton UT วัดธรรมคุณาราม 644 E. 1000 N., Layton, UT 84041
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 20 ก.พ. 2561
31 มีนาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Santa Rosa CA วัดมหาพุทธภูมิ 2882 Stony Point Road , Santa Rosa, CA 95407
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 มี.ค. 2561
1 เมษายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Santa Rosa CA วัดมหาพุทธภูมิ 2882 Stony Point Road , Santa Rosa, CA 95407
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 1 มี.ค. 2561
21 เมษายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 มี.ค. 2561
22 เมษายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Denver CO วัดพุทธวราราม 4801 Julian St., Denver, CO 80221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 มี.ค. 2561
12 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 9 เม.ย. 2561
13 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Fremont CA วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 9 เม.ย. 2561
19 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Albuquerque NM วัดพุทธโสธรวิเทศ 143-145 Madison St NE, Albuquerque, NM 87108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 13 เม.ย. 2561
20 พฤษภาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Albuquerque NM วัดพุทธโสธรวิเทศ 143-145 Madison St NE, Albuquerque, NM 87108
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 13 เม.ย. 2561
9 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Anchorage AK วัดอลาสก้าญาณวราราม 2309 D st, Anchorage, AK 99503
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 9 พ.ค. 2561
10 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Anchorage AK วัดอลาสก้าญาณวราราม 2309 D st, Anchorage, AK 99503
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 9 พ.ค. 2561
23 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 23 พ.ค. 2561
24 มิถุนายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Auburn WA วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 23 พ.ค. 2561
7 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 7 มิ.ย. 2561
8 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Las Vegas NV วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 7 มิ.ย. 2561
21 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 มิ.ย. 2561
22 กรกฎาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Berkeley CA วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 21 มิ.ย. 2561
4 สิงหาคม 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
รอยืนยัน MT ร้านอาหารไทย , รอยืนยัน, MT
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 4 ก.ค. 2561
8 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 8 ส.ค. 2561
9 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Sacramento CA วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Ave, Sacramento, CA 95838
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 8 ส.ค. 2561
15 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ส.ค. 2561
16 กันยายน 2561
(ยังไม่เปิดให้ทำการจองนัดหมาย)
Turner OR วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392
View Map
เปิดนัดหมายวันที่ 15 ส.ค. 2561
 

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
ผู้ทำหนังสือเดินทางทุกท่านต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ
• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่  www.thaiconsulatela.org   
• E-mail : passport@thaiconsulatela.org
• โทรศัพท์ 323 – 9629574  ต่อ  222
  • ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org   
  • E-mail : passport@thaiconsulatela.org
  • โทรศัพท์: 323 – 9629574
เอกสารที่ต้องใช้
  • คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ [ Download ]
  • ตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่นี่  [ Click Here ]
  • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles) 
  • ซอง Priority Mail Express จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ 24.75 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 

2. บัตรประจำตัวประชาชน
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  
• เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน [ Click Here ]
 
3. นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ 
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
  • ให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย จดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)
 
4. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ
*** ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า***
 
 
ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on