ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง การสานต่อการแนะนำเมนูอาหารไทยที่สำนักข่าว CNN สาธิตการทำอาหารไทย


เพื่อเป็นการสานต่อการแนะนำเมนูอาหารไทยที่สำนักข่าว CNN สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับมูลนิธิไทย และกระทรวงการต่างประเทศ จัดทำ วีดิทัศน์ (video clip) สาธิตการทำอาหารไทยตามรายการเมนู ซึ่งสำนักข่าว CNN ได้แนะนำไว้ โดยจะถ่ายทำ และตัดต่อในแต่ละขุดวิดิทัศน์ในรูปแบบ timelapse ให้มีความรวดเร็ว กระชับ และมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที เพื่อเผยแพร่ลงในสื่อดิจิตัล (social media) อาทิ youtube, instagram, facebook, twitter ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมนูแรกขอนำเสนอ “ ต้มยำกุ้ง ” ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุด


เพื่อเป็นการสานต่อการแนะนำเมนูอาหารไทยที่สำนักข่าว CNN สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับม
ูลนิธิไทย และกระทรวงการต่างประเทศ จัดทำ วีดิทัศน์ (video clip) สาธิตการทำอาหารไทยตามรายการเมนู ซึ่งสำนักข่าว CNN ได้แนะนำไว้ โดยจะถ่ายทำ และตัดต่อในแต่ละขุดวิดิทัศน์ในรูปแบบ timelapse ให้มีความรวดเร็ว กระชับ และมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที เพื่อเผยแพร่ลงในสื่อดิจิตัล (social media) อาทิ youtube, instagram, facebook, twitter ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมนูที่ 2 ขอนำเสนอ “ยำปลาดุกฟู”เพื่อเป็นการสานต่อการแนะนำเมนูอาหารไทยที่สำนักข่าว CNN สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับมูลนิธิไทย และกระทรวงการต่างประเทศ จัดทำ วีดิทัศน์ (video clip) สาธิตการทำอาหารไทยตามรายการเมนู ซึ่งสำนักข่าว CNN ได้แนะนำไว้ โดยจะถ่ายทำ และตัดต่อในแต่ละขุดวิดิทัศน์ในรูปแบบ timelapse ให้มีความรวดเร็ว กระชับ และมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที เพื่อเผยแพร่ลงในสื่อดิจิตัล (social media) อาทิ youtube, instagram, facebook, twitter ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมนูที่ ๓ ขอนำเสนอ “ส้มตำ”

 

 

admin
15 มกราคม 2561

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on