Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สรุปรายละเอียดการอบรมเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า

สรุปรายละเอียดการอบรมเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า

(Standardized Training for Alcohol Retailers STAR Training)

                                

                ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหน่วยงาน Operation ABC  (Alcoholic Beverage Control) ของ Los Angeles Police Department (LAPD) ได้จัดการอบรม Standardized Training   for Alcohol Retailers (STAR Training) เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้าและร้านอาหารให้ถูกต้องตาม           กฏระเบียบของนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี Sergeant Lifernando Garcia เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก LAPD เป็นวิทยากร สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม ดังนี้

            ๑.หลักเกณฑ์ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหลักของร้านค้าและผู้ขาย

                                  (๑) License 20: OFF SALE BEER & WINE เป็นใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเบียร์และไวน์ของร้านค้าทั่วไป ซึ่งผู้ซื้อไม่สามารถดื่มในร้านค้าได้ โดยผู้เยาว์สามารถเข้าในพื้นที่การขายได้

                                (๒) License 21: OFF SALE GENERAL เป็นใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทของร้านค้าทั่วไป ผู้ซื้อไม่สามารถดื่มในร้านค้าได้ โดยผู้เยาว์สามารถเข้าในพื้นที่การขายได้

                                (๓) License 41: ON SALE BEER & WINE – EATING PLACE เป็นใบอนุญาตการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเบียร์และไวน์ของร้านอาหาร โดยผู้ซื้อสามารถดื่มในร้านอาหารหรือซื้อกลับบ้านได้ แต่ภายในพื้นที่การขายต้องขายอาหาร โดยผู้เยาว์สามารถเข้าในพื้นที่การขายได้

                                (๔) License 42: ON SALE BEER & WINE – PUBLIC PREMISES - (Bar, Tavern) เป็นใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเบียร์และไวน์ที่ใช้กับร้านประเภทบาร์ หรือร้านขายเหล้าไวน์ขนาดเล็ก ซึ่งผู้ซื้อสามารถดื่มในร้านหรือซื้อกลับบ้านได้ และพื้นที่การขายไม่จำเป็นต้องมีการขายอาหาร โดยผู้เยาว์ไม่สามารถเข้าในพื้นที่การขายได้

                                (๕) License 47: ON SALE GENERAL – EATING PLACE เป็นใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ โดยผู้ซื้อสามารถดื่มในร้านค้าหรือซื้อกลับบ้านได้ และทั้งภายในพื้นที่การขายต้องมีการขายอาหาร โดยผู้เยาว์สามารถเข้าในพื้นที่การขายได้

                ผู้กระทำกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่าง ๆ จะถูกปรับจำนวน ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และถูกยึดใบอนุญาตเป็นเวลา ๑๐-๑๕ วัน ทั้งนี้ เวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับประเภทการขออนุญาตของกิจการ (under prescribed conditions) แต่ไม่สามารถขายก่อนเวลา ๖.๐๐ น. และหลังเวลา ๒.๐๐ น.

            ๒. หลักเกณฑ์การตรวจสอบหลักฐานแสดงตนของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                ผู้ขายต้องตรวจดูหลักฐานแสดงตน (Bona Fide Identification) ของผู้ซื้อก่อนการซื้อหรือสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    ซึ่งหลักฐานการแสดงตนจะต้องมีรายละเอียดชื่อ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย และมีอายุการใช้งาน โดยมี ๓ ประเภท ดังนี้

                                (๑) ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัว (Identification Card ) ของสหรัฐฯ

                                (๒) หนังสือเดินทาง

                                (๓) บัตรประจำตัวทหารที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยว่าผู้ซื้อมีรูปพรรณสัณฐานไม่ตรงหรือไม่สามารถอ่านข้อความบนบัตรได้ ผู้ขายมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการ

            ๓. หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการตรวจสอบการปลอมแปลงบัตรประจำตัวของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐอื่นๆ

                                (๑) ตรวจความนูนของลายเซ็นต์ และช่องวันเดือนปีเกิด

                                (๒) ใช้แสงยูวี ส่องเพื่อให้เห็นภาพสามมิติ (Hologram) ที่ซ่อนอยู่ในตัวบัตร

                                (๓) สภาพของบัตรต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือมีรอยย่นของฟิมล์หรือการขีดเขียน

            ๔. ข้อระมัดระวังในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อลูกค้า

                ผู้ขายมีสิทธิปฏิเสธการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อผู้ซื้อมีอาการดังต่อไปนี้

                                (๑) อาการพูดไม่รู้เรื่อง ส่งเสียงดัง ระดับเสียงในการคุยไม่คงที่ ใช้คำพูดหยาบคาย หรือพูดจากระทบคนรอบข้าง และดื่มเครื่องดื่มเร็วกว่าปกติ

                                (๒) ไม่สามารถทรงตัวได้ มีปฏิกิริยาตอบสนองช้า และเมื่อลุกเดินมีการเดินชนสิ่งของหรือหาที่จับในการทรงตัว

                                (๓) นับเงินไม่ถูกหรือมีการหยิบเงินออกมาเป็นจำนวนมาก ทำเครื่องดื่มหก หรือของตก

                                (๔) ตาแดง มีลักษณะของอาการเมา มีกลิ่นแอลกอฮอล์ เหงื่อออกมาก เสื้อผ้าเริ่มหลุดลุ่ย หรือมีอาการง่วง มึน

                                (๕) ผู้ซื้อแอบผสมยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือทานยาระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์

                                (๖) ผู้ซื้อแอบให้ผู้เยาว์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือทำให้ผู้ซื้อเกิดอันตรายถึงชีวิต หรือเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากผู้ขายไม่ห้ามหรือปฏิเสธการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น ผู้ขายจะถูกดำเนินคดีตามข้อบังคับของ Criminal Liability Administrative Liability และ Civil Liability โดยอาจถูกยึดใบอนุญาต เสียค่าปรับ และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม

            ๕. การนำผู้เยาว์อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าตรวจสอบร้านค้าในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Minor Decoy)

                หน่วยงาน Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) จะใช้ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เพื่อล่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ขายได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือไม่ โดยปกติผู้เยาว์ที่ถูกนำมาปฏิบัติภารกิจจะมีลักษณะ ดังนี้

                                (๑) อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

                                (๒) มีบัตรประจำตัวหรือใบขับขี่

                                (๓) หน้าตาเหมาะสมกับวัย ไม่ไว้หนวดหรือเครา ถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่แต่งหน้ามากเกินพอดี

                                (๔) แต่งตัวสุภาพ

                สถาณการณ์จำลองที่ตำรวจนำผู้เยาว์อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าตรวจสอบร้านค้าในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีรูปแบบ คือผู้เยาว์จะเข้ามาสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับคนเสิร์ฟหรือผู้ขาย ถ้าผู้ขายขอดูหลักฐานแสดงตน  ผู้เยาว์จะลุกออกจากร้าน และหลังจากนั้นจะมีจดหมายแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจให้ทางร้านทราบว่าร้านได้ปฏิบัติถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีการขอหลักฐานแสดงตน  เจ้าหน้าที่ ABC จะเข้าแจ้งข้อหาซึ่งต้องชำระค่าปรับประมาณ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และทำงานการบริการชุมชนเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง               ถูกขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากรรม และยึดใบอนุญาตในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเวลา ๑๐-๑๕ วัน หรืออาจต้องชำระค่า    ปรับเพิ่มเป็นจำนวน ๓,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

                หากผู้ขายดำเนินการตรวจสอบกับผู้ซื้อตามหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่แล้ว หลังการขายถูกแจ้งความดำเนินคดีและมี    การพิจรณาคดีในชั้นศาล ผู้ขายสามารถแจ้งต่อศาลได้ว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามที่กฏหมายกำหนดแล้ว แต่ไม่สามารถทราบได้ว่า ผู้ซื้อมีอายุต่ำกว่าที่กฏหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งศาลสามารถตัดสินให้พ้นผิดและไม่ต้องรับโทษ

            ๖. อื่น ๆ

                การนำเครื่องดื่มออกไปจัดงานนอกสถานที่ หรือการปิดร้านสำหรับงาน Private Party ร้านต้องแจ้งขออนุญาตต่อหน่วยงาน ABC เป็นกรณีไป

 

 

 

admin
18 กันยายน 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77