ข่าวประชาสัมพันธ์
 
2 ธันวาคม 2557
เรื่อง ประเด็นชี้แจงเรื่องการศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
อ่านต่อ
25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง พาณิชย์ คลายกังวลให้นักลงทุนต่างชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายต่างด้าว
อ่านต่อ
6 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง ขอเชิญชวนให้คนไทยในต่างประเทศแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน
         ด้วยคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปจากประชาชน เพื่อนำไปประมวลผลตามหลักวิชาการ ร่วมกับท...
อ่านต่อ
6 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง เชิญชวนคนไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค. 2557
อ่านต่อ
29 ตุลาคม 2557
เรื่อง การจัดตั้ง “หมายเลขโทรศัพท์ Hotline” ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                  สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดตั้ง “หมายเลขโทรศัพท์ Hotline” เพื่อบริการคนไทยในเขตอาณา กรณีประสบเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ดังนี้         &...
อ่านต่อ
1 ตุลาคม 2557
เรื่อง การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
             สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทย ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะ และเพื่อยกระดับมาตรฐานการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น หลักสูตรพิเศษนี้เป็นการอบรมระยะสั้นที่จ...
อ่านต่อ
14 กรกฎาคม 2557
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสการประกอบอาชีพด้านกา...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสการประกอบอาชีพด้านการนวดให้กับคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของ California Massage Therapy Council (CAMTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที...
อ่านต่อ
9 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
  เนื่องด้วยมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นั้น  ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและบริเวณใกล้เคียง   ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611 North Larchmont Boulevard ชั้น 2 นครลอสแอนเจลิส ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวั...
อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศจับมือกระทรวงแรงงานและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยบรรยายสรุปความคืบหน้ากา...
   ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศจับมือกระทรวงแรงงานและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินการในการชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับของไทย                     เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ม.ล.ปุณฑร...
อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายชอน แจ-มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้เข้าพบหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี สถานการณ์การเมืองของไทย และสถานการณ์ในภูมิภาค สรุปสาระ...
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   261 - 270 จากทั้งหมด 297 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77