ข่าวประชาสัมพันธ์
 
17 เมษายน 2558
เรื่อง แจ้งเตือนร้านอาหารไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
*****Download คู่มือการเปิดธุรกิจร้านอาหาร*****
อ่านต่อ
26 มีนาคม 2558
เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ “The 6th Young Artists Talent Art Exhibition”
                       สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “The 6th Young Artists Talent Art Exhibition” ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของนักศึกษาจำนวน 10 ...
อ่านต่อ
11 มีนาคม 2558
เรื่อง การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ...
อ่านต่อ
9 มีนาคม 2558
เรื่อง ยกเลิกการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทย ประจำปี 2558
อ่านต่อ
3 มีนาคม 2558
เรื่อง การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทย ประจำปี 2558
        ในปี 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะจัดการอบรมนวดไทยต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วในมลรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2557 ซึ่งการอบรมเมื่อปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างดีมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และมีหลายคนที่พลาดหวังไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากที่นั่งมีจำนว...
อ่านต่อ
18 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...
กระทรวงการต่างประเทศเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2558       1. จำนวน 30 อัตรา       2. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5- 30 มี.ค. 58 ทาง http://job.mfa.go.th/ (ปิดรับสมัคร 30 มี.ค. 2558 เวลา 17.00 น. ...
อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 3
ด้วยสำนักราชเลขาธิการจะจัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และมีความประสงค์ที่จะรับสมัครเยาวชนลูกหลานชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ค...
อ่านต่อ
29 มกราคม 2558
เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยรับรางวัล “Sexiest Romance / Honeymoon Destination in Asia”
อ่านต่อ
28 มกราคม 2558
เรื่อง แนะนำเว็บไซต์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างแดน www.yingthai.net
           ด้วยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การช่วยเหลือหญิงไทยในต่างแดนผ่านทางเว็บไซต์  www.yingthai.net ระหว่างส่วนราชการ 9 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทร...
อ่านต่อ
23 มกราคม 2558
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราช...
************************************* Download แบบ นร.1 ***************************** ************************************* Download แบบ นร.2 ***************************** ************************************* Download แบบ นร.3 *****************************
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   201 - 210 จากทั้งหมด 249 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on