ข่าวประชาสัมพันธ์
 
12 พฤษภาคม 2557
เรื่อง หลักสูตรสาธิตการทำอาหารไทยใน Community Service Program ของ Los Angeles City College (LACC)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับเชฟ Jet Tilakamonkul และ Los Angeles City College (LACC) เปิดหลักสูตร “Exploring Thai Town through Thai Food” ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป  เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย และแนะนำไทยทาวน์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในนครลอสแอนเจลิส และสหรัฐอเมริกา...
อ่านต่อ
12 พฤษภาคม 2557
เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ “The 5th Young Artists Talent Art Exhibition”
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “The 5th Young Artists Talent Art Exhibition” ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของนักศึกษาจำนวน 12 คน ประกอบด้วย  1. นางสาวสุจิตรา พาหุการณ์ 2. นางสาวสุกัญญา สอนบุญ 3. นายบุญศรี เจริญยิ่ง 4. นางสาวปุญญิศา  ศิลปะรัศ...
อ่านต่อ
2 พฤษภาคม 2557
เรื่อง เว็บไซต์และอีเมล์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
                        สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันเว็บไซต์และอีเมล์ที่ถูกต้องของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ท่านสามารถติตตามสอบถามข้อมูลข่าวสารทั่วไป คือ เว็บไซต์http://www.thaiconsulatela.org และอีเมล์ info@thaiconsula...
อ่านต่อ
1 พฤษภาคม 2557
เรื่อง กำหนดการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2557...
          ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนและบริการนิติกรณ์แก่ชุมชนไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2557 (2014) ดังนี้             &n...
อ่านต่อ
29 เมษายน 2557
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,176. 00 ดอลลาร...
อ่านต่อ
24 เมษายน 2557
เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ "โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 (10 Th...
อ่านต่อ
23 เมษายน 2557
เรื่อง โครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ
อ่านต่อ
3 เมษายน 2557
เรื่อง นิทรรศการ International Exchange Show Thailand
             สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ “International Exchange Show Thailand 2014” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติชาวไทย จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย (1) ดร. กมล ทัศนาญชลี (2) ดร. ถวัลย์ ดัชนี (3...
อ่านต่อ
2 เมษายน 2557
เรื่อง หลักสูตรการสอนมวยไทยใน Community Service Program ของ Los Angeles City College (LACC)
                                               สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ Los Angeles City College (LACC)เปิดหลักสูตรการสอนมวยไทย (Muay Thai Program) ให้แก่นักเรียน นัก...
อ่านต่อ
28 มีนาคม 2557
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเร...
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   201 - 210 จากทั้งหมด 218 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on