ข่าวประชาสัมพันธ์
 
10 เมษายน 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลแ...
อ่านต่อ
2 เมษายน 2561
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย และ Thai American Bar Associatio...
วันนี้ (๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) และ Thai American Bar Association (TABA) จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว “Family Law” ให้แก่ชุมชนไทย ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป การบรรยายครอบคลุมประเด...
อ่านต่อ
27 มีนาคม 2561
เรื่อง จดหมายจากกงสุลว่าด้วยเรื่อง การขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
อ่านต่อ
22 มีนาคม 2561
เรื่อง Advice on doing online business with Thai companies
อ่านต่อ
20 มีนาคม 2561
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฎิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร์
*********************************** Download ใบสมัครงาน *******************************
อ่านต่อ
20 มีนาคม 2561
เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด
อ่านต่อ
16 มีนาคม 2561
เรื่อง ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ
อ่านต่อ
13 มีนาคม 2561
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย และสมาพันธ์คริสตจักรไทยในแคลิฟอร์เนีย...
อ่านต่อ
9 มีนาคม 2561
เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ
อ่านต่อ
9 มีนาคม 2561
เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ในปี ๒๕๖๐
การดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ในปี ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเผยแพร่สถิติการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Business Information Center หรือ BIC) มีเครือข่ายข้อมูลและการให้บริการที่ครอบคลุมในตลาดสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกภายใต้การบริหารงานของส...
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   11 - 20 จากทั้งหมด 297 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77