ข่าวประชาสัมพันธ์
 
21 มิถุนายน 2560
เรื่อง ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ....
ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) อย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   13 มิถุนายน 2560 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนัก...
อ่านต่อ
20 มิถุนายน 2560
เรื่อง บทลงโทษในคดีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
อ่านต่อ
20 มิถุนายน 2560
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือพยานและผู้เสียหายจากคดีอาชญากรรม
อ่านต่อ
26 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน)
อ่านต่อ
19 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย
การให้บริการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้                  วันเสาร์และอาทิตย์ท...
อ่านต่อ
19 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนไทยในมลรัฐไวโอมิง
การให้บริการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนไทยในมลรัฐไวโอมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง     ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้                  วันอาทิตย์ที่ ๓...
อ่านต่อ
10 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การประชุมเรื่อง Opening the Doors of Trade with South East Asia
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่อง “Opening the Doors of Trade with South East Asia” เพื่อรับฟังเรื่องโอกาสในการทำธุรกิจในต่างประเทศ จัดโดย Minority Business Development Agency (MBDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเว...
อ่านต่อ
9 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี ๒๕๖๐
ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี ๒๕๖๐ ที่นครซานฟรานซิสโกและนครลอสแอนเจลิสระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. การอบรมที่นครซานฟรานซิสโก (เปลี่ยน...
อ่านต่อ
25 เมษายน 2560
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน ประจำปี 2560
อ่านต่อ
18 เมษายน 2560
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรอาหารไทยปี ๒๕๖๐
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   11 - 20 จากทั้งหมด 218 ข่าว   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on