กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมนวดและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านการนวดไทย

Nuad Thai SF 2017 (10).JPG

เมื่อวันที่ ๑๗ -๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านการนวดไทยประจำปี ๒๕๖๐ ที่วัดพุทธานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานนวดชาวไทยในสหรัฐฯ มีเข้ารับการอบรม ๒๔ คน

ในการดำเนินโครงการฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญวิทยากร ๓ ท่าน  จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  ได้แก่ (๑) ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (๒) ดร.ยามีละดอแม อาจารย์ประจำภาควิชาการแพทย์แผนไทย และ (๓) นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการแพทย์แผนไทย มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ผู้เข้ารับการอบรม ได้อบรมหลักสูตรจำนวน ๓๐ ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (๑) การนวดพื้นฐาน และ (๒) นวดรักษา

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสมาคมไทยไทยเเห่งเเคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สมาคมนวดและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา วัดพุทธานุสรณ์ เเละทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ที่นครซานฟรานซิสโก ทำให้การอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

 สถานกงสุลใหญ่ฯจะจัดอบรมที่นครลอสแอนเจลิสระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะแบ่งเป็น ๒ รอบ ในหลักสูตรเสริมทักษะเดียวกัน สำหรับพนักงานนวดชาวไทยในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองไกล้เคียง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมและสอบถามข้อมูลได้ที่ นายกษณุ พัฒนเดชตระกูล รองนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา หมายเลขโทรศัพท์ (๙๔๙) ๕๒๔ ๒๕๕๕ หรือ อีเมล์ nuadthaiandspa@gmail.com


 

Nuad Thai SF 2017 (1).JPG

Nuad Thai SF 2017 (2).JPG

Nuad Thai SF 2017 (3).JPG

Nuad Thai SF 2017 (4).JPG

Nuad Thai SF 2017 (5).JPG

Nuad Thai SF 2017 (6).JPG

23 พฤษภาคม 2560
อ่านกิจกรรมทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77