กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
13 มกราคม 2560
เรื่อง นายสุรพล เมฆพงษ์สาทร เจ้าของธุรกิจในเครือ Noodle World ที่เมือง Alhambra มลรัฐแคลิฟอร์เน...
         วันนี้ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๐) นายสุรพล เมฆพงษ์สาทร เจ้าของธุรกิจในเครือ Noodle World ที่เมือง Alhambra มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ร้าน Noodle World แก่กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและ นส. วินัญดา วรรณสิน เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดย (๑)...
อ่านต่อ
10 มกราคม 2560
เรื่อง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิด...
      เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงาน “ราตรีสปาประสานใจ” ของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ร้านอาหารไทยแลนส์พลาซ่าโดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนสมาคม ชมรม และองค์กรต่าง ๆ กว่า ๒๐๐ คน สรุปสา...
อ่านต่อ
23 ธันวาคม 2559
เรื่อง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบกับนาง Laura Deal Lacy, Executive Director, Asia Center นา...
     วันนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบกับนาง Laura Deal Lacy, Executive Director, Asia Center นาย Conrad Kiechel, Managing Director แผนก Communications เเละนาย Perry Wong, Managing Director เเผนก Research ประจำ Milken Institute โดยได้หารือเรื่องการจัด Globa...
อ่านต่อ
23 ธันวาคม 2559
เรื่อง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางปฏิบัติของคนไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอ...
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางปฏิบัติของคนไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” จัดโดยศูนย์บริการข้อมูลและสุขภาพไทย (Thai Health and information Services) ร่วมกับ National Immigration Law Center ...
อ่านต่อ
21 ธันวาคม 2559
เรื่อง นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื...
          เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องสภาพการจ้างงานอย่างถูกต้อง จัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเป็นกการประชุมในเชิงวิชาการครั้งที่ ๔ ของสมา...
อ่านต่อ
16 ธันวาคม 2559
เรื่อง นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบหารือกับนาย David Y. Ige ผู้ว่าการมลรัฐ...
       เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบหารือกับนาย David Y. Ige ผู้ว่าการมลรัฐฮาวาย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้        (๑) กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณที่ผู้ว่าการมลรัฐ Ige ได้สนับสนุนชุมชนไทยอเมริกันในมลรัฐฮาวายที่มีมากกว่า ๔...
อ่านต่อ
14 ธันวาคม 2559
เรื่อง นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบหารือกับ Executive Director Shaun Moss ...
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบหารือกับ Executive Director Shaun Moss เเละ Director Dustin Moss ประจำ Oceanic Institute, Hawaii Pacific University สรุปสาระสำคัญดังนี้ (๑) Oceanic Institute (OI) เป็นสถาบันวิจัยอิสระก่อตั้งมา ๕๖ ปี โดยเน้นเรื่อง...
อ่านต่อ
14 ธันวาคม 2559
เรื่อง นางกิริยา หิรัญพลกุล นายกสมาคมสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯได้เดินทาง...
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  นางกิริยา หิรัญพลกุล นายกสมาคมสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ ได้เดินทางมาร่วมลงนามสมุดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเ...
อ่านต่อ
12 ธันวาคม 2559
เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของชาวไทยซ...
               สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของชาวไทยซึ่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ถูกกฎหมาย ให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะ...
อ่านต่อ
12 ธันวาคม 2559
เรื่อง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย University of Hawaii Manoa...
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย University of Hawaii Manoa ที่ Center for Southeast Asian Studies โดยมีอาจารย์ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย เเละ Professor Bill Chapman คกก. Board of Southeast Asian Studies ...
อ่านต่อ
  << หน้าแรก   < ก่อนหน้า   1 - 10 จากทั้งหมด 123 กิจกรรม   ถัดไป >   หน้าสุดท้าย >>
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke