สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไชยมงคล เมือง Fairfield มลรัฐ California ในวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และบริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะให้บริการต่อหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และต่อประจำตัวประชาชน โดยท่านสามารถทำการนัดหมายต่อหนังสือเดินทางได้แล้ววันนี้
 
 

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on