สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายเรื่อง "Know your Rights and Family Preparedness" ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ จองที่นั่งได้ที่ ๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖
 
 

 
               
Follow us on







 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on