สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ และบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐไวโอมิง ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้
 
 

 
               
Follow us on      
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on