สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธออเรกอน เมือง Turner มลรัฐ Oregon ในวันที่ ๒๓-๒๔ ก.ย. นี้ โดยให้บริการต่อหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ บัตรประจำตัวประชาชน และอื่นๆ
 
 

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on