มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ จะจัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลีส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมือง Las Vegas มลรัฐ Nevada ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และบริการกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมคุณาราม เมือง Layton มลรัฐ Utah ในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะให้บริการต่อหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และต่อประจำตัวประชาชน โดยท่านสามารถทำการนัดหมายต่อหนังสือเดินทางได้แล้ววันนี้
 
 

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on