การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางควรต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางมา)
Previous
August, 2018
Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
29
Holiday
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Holiday
13
14
15
16
17
18
19
Full Slot
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Available
Full Slot
Holiday
Weekend
Not Available