การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางควรต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางมา)
Previous
December, 2018
Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Holiday
5
6
7
8
9
10
11
Full Slot
12
Full Slot
13
Full Slot
14
15
16
Full Slot
17
Full Slot
18
Full Slot
19
20
21
22
23
24
Holiday
25
26
27
28
29
30
Holiday
31
Holiday
1
2
3
4
5
Available
Full Slot
Holiday
Weekend
Not Available