การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางควรต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางมา)
Previous
April, 2019
Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
31
1
2
3
4
5
6
7
Holiday
8
9
10
11
12
13
14
Holiday
15
16
17
18
19
20
21
22
Full Slot
23
Full Slot
24
Full Slot
25
Full Slot
26
27
28
Full Slot
29
Full Slot
30
Full Slot
1
Full Slot
2
3
4
Available
Full Slot
Holiday
Weekend
Not Available