การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางควรต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางมา)
Previous
February, 2019
Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Holiday
18
Holiday
19
20
21
22
23
24
25
Full Slot
26
Full Slot
27
Full Slot
28
Full Slot
1
2
3
Full Slot
4
Full Slot
5
Full Slot
6
Full Slot
7
Full Slot
8
9
Available
Full Slot
Holiday
Weekend
Not Available