Follow us on
       
 
 
หน่วยงานไทยที่สำคัญ
 

หน่วยงานที่สำคัญของไทย

หน่วยงานไทยในสหรัฐอเมริกา

Emb DC logo.png

สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

consulate_logo_small.png

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

consulate_logo_small.png

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ททท..jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแองเจลิส

DIP.png


BOI.jpg


กรเกษตร.png

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส


หน่วยงา
นไทยในประเทศไทย

ทำเนียบรัฐบาล.jpg

ทำเนียบรัฐบาล

ตรากระทรวงต่างประเทศ.png 

 

ตราพาณิชย์.jpg

กระทรวงพาณิชย์

ตราอุสาหกรรม.png

กระทรวงอุตสาหกรรม

ททท..jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BOI.jpg

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ


 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77