โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project)
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน
(Thai American Friendship Project)

     สสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนำเยาวชนหรือคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เติบโตในสหรัฐฯ (อายุระหว่าง 18 - 25 ปี) ไปทำงานอาสาสมัครและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันกับประเทศไทยและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย และสร้างเครือข่ายกับคนไทย

 

 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke