โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project)
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน
(Thai American Friendship Project)

     โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนหรือคนไทย อเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เติบโตและสำเร็จการศึกษาหรือทำงานในสหรัฐฯ กับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ผ่านการกลับไปประเทศไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งที่มาของอัตลักษณ์ความเป็นไทยของบรรพบุรุษของตนเอง เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและความผูกพันในประเทศไทย และความตระหนักรู้ในความเป็นไทยให้กับกลุ่มเยาวชนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนด้านภาษาอังกฤษไปสอนให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่ห่างไกลการพัฒนา

     โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันการทูตและการต่างประเทศ) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
 

 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke